Informační technologie

14. Dynamické proměnné.

Dynamická alokace paměti:V programu můžeme za běhu (dynamicky) přidělovat oblasti paměti různým proměnným. Přidělená paměť má určenou délku a není pojmenovaná,neboli nemá žádný identifikátor.Přistupuje se do ní pomocí ukazatelů (pointerů). Dynamické přidělování používáme tehdy,pokud...

13. Ukazatele, aritmetické operace s ukazateli.

Ukazatele Ukazatel je v podstatě proměnná jako každá jiná. Liší se jen způsob, jak se s ní pracuje. Klasická proměnná představuje určitý kus paměti, ve které je uložena hodnota této proměnné. To platí i...

11. Volání funkce.

Volání funkce: identifikátor_funkce (seznam parametrů); Jednotlivé výrazy v seznamu parametrů jsou odděleny čárkou. Samotné parametry jsou pak výrazy, které jsou před předáním řízení funkci vyhodnoceny a jejich výsledné hodnoty jsou funkci předány. I když...