Informační technologie

4. Parametry funkce, funkce vracející hodnotu.

4. Parametry funkce, funkce vracející hodnotu. Parametry funkce viz otázka č. 1 – Definice funkceFunkce vracející hodnotu viz otázka č. 1 – Definice funkce a volání funkce Předávání parametrů funkci:Předávání hodnotou:Parametry se pouze zkopírují...

3. Výrazy, operátory, příkazy if, while.

3. Výrazy, operátory, příkazy if, while. Výrazy:Pozn.: Podle mě je výraz úplně všechno, kde se používají operátory, ale nenašel jsem žádnou definici, která by to potvrzovala. Operátory:aritmetické operátory+, -, * / Celočíselné, nebo reálné,...

Seznam událostí

Seznam událostí– shody a rozdíly v sémantice modelů– metody strukturované (pracujeme s entitou) X objektově orientované (pracujeme s objektem) Funkční modelDatový modelObjektový modelDynamický modelDynamický model Funkční model databázové simulačnísystémy modely– v abstrakci systému a...

Atributy datového a objektového modelování

– preference skalárních (statických) atributů ENTIT– preference dynamických atributů TŘÍD objektů– obr.: Dekompozice logistického multisystému Dynamický model– v souvislosti s IS byl poprvé publikován v r. 1986– datové modelová bylo záležitostí kybernetiky základní pojmy:...