Informační technologie

Zaškrtávací pole

Zaškrtávací pole• slouží pro vstup logických hodnot • atribut CHECKED používáme, pokud chceme, aby políčko bylo zaškrtnuté hned po zobrazení stránky• pokud chceme uživateli umožnit odeslání souboru, použijeme hodnotu FILE, zároveň musíme předefinovat ENTYPE...

Skryté políčko

Skryté políčko• pro uchovávání stavové informace, která je odeslána zpět serveru spolu s vyplněným formulářem slouží element HIDDEN, který se ve formuláři neobjeví • pokud potřebujeme do formuláře umístit obrázek ve formě tlačítka, uděláme...

Parametry FORM

parametry FORM• pokud chceme vyvolat po stisku tlačítka SUBMIT nějakou akci, je atribut ACTION povinný• atribut ACTION obsahuje URL adresu CGI programu, který bude spuštěn • parametr ENTYPE má standardní hodnotu „application/x-www-form-urlencoded“, pouze pokud...

Formuláře

Obsah přednáškyFormuláře• formuláře• CGI skripty Příští téma: skripty, applety, čeština, design Formuláře• HTML formulář vytváříme pomocí párového tagu FORM• formuláře obsahují elementy rozhraní – textová pole, tlačítka, …• každý element rozhraní musí být uvnitř...

IMG

IMG• pokud je specifikována verze s nižším rozlišením, nahraje se první• pokud prohlížeč nepodporuje obrázky, zobrazí se alternativní text• zarovnávání vzhledem o okolnímu textu specifikuje ALIGN• použití HEIGHT a WIDTH by nemělo býtpro zmenšování...

AREA

AREA • souřadnice aktivní oblasti popisuje parametr COORDS – jsou měřeny od levého horního rohu obrázku • formát souřadníc závisí na hodnotě parametru SHAPE, kterým specifikujeme tvar oblasti – CIRCLE je kružnioce, COORDS jsou...

Kotva

Kotva • tag A nám umožňuje definovat kotvu nebo odkaz • odkaz je místo, ze kterého se můžeme přenést na jiný dokument (většinou kliknutím myší) • jako kotva se specifikuje místo v HTML dokumentu,...

Odkaz

Odkaz • pomocí odkazu můžeme také posílat maily, odkazovat na ftp, spouštět kód javascriptu, otevírat lokální soubory, odkazovat na GOPHER servery nebo číst news groups – vše záleží na hodnotě parametru HREF • odkazované...

Obrázek

Obrázek• v HTML lze zobrazit obrázky ve dvou formátech– JPEG – lepší pro fotografie (ztrátová komprese)– GIF – pro obrázky, ikony, … – 256 barev, umožňuje transparentnost, animace• obrázek může být obsažen v odkazu,...

Příklad tabulky

Příklad tabulky JMÉNO PŘÍJMENÍ PRODEJ Jan Ondroušek 1000 Karel Máj 856 Jméno-Příjmení-PříjemJan-Ondroušek-1000Karel-Máj-856