Informační technologie

CASE/4/0

jednoznačné přiřazení nejednoznačné přiřazení – řeší se vazební entitou (různé číselníky, adresáře)– objektově orientované modelování– operace nejsou řešeny v relačních databázích – generalizace (v objektovém modelování nazýváme dědičností)– specializace Ve cvičení máme udělané:Model prostředí:...

V CASE/4/0 jsou DSD zaznamenány:

datový tok základ pro vytypování Data Store předmětných oblastí ER model předmětné oblasti (objednávka, dodací list) Subsystémy1.) subsystém obchodních činností2.) skladové hospodářství3.) výroba4.) ekonomika, … Yourdonův model Vztah se vyjadřuje slovesně– v ER modelu...

DFD – Data Flow Diagram

 ke každé úrovni existuje DFD nelze spojit horizontálně, ale v DFD to lze, ale nelze to vertikální objevuje se zde interface, a to nám poskytuje data data ukládáme do databází musí vytvářet systém...

Datové modelování v CASE

– datový model je ve strukturovaných metodách 2. Modelem– obr.: – subsystém – část systému– vyznačuje se tím ,že zahrnuje některou předmětnou oblast– předmětná oblast – data, která do této oblasti patří– zahrnujeme zde...

BOTTOM DOWN

 minispecifikace – funkce na nejnižší úrovni, které jsou určeny k programování (jsou programovatelné) systém – abstrakce nějaké části reality, která je objektem našeho poznání nebo přetváření vlastnosti:1.) struktura – množina prvků a vazeb...

• 70./80. léta

– vyvinuty databázové systémy na podporu dokumentace v 80. letech – skupina v čele s Yourdonem v r. 1989 publikovali Yourdonovu strukturovanou metodu 3 typy modelů:1.) funkční model• FSD (Function Structured Diagram)• DFD (Data...

Yourdonova strukturovaná metoda

Vývoj metod:• 60. léta Jackson se věnoval metodě strukturovaného programování, kterou metodicky zpracoval analytici zjistili, že je tato metoda vhodná i pro účely systémové analýzy jednou z vlastností systému je jeho hierarchická výstavba každá...

6.12 Životní cyklus řešení Data Warehouse

 Vytvoření Užití  Údržba Obr. č. 4 Životní cyklus DW6.12.1. fáze vytvoření DWNavržení a vytvoření kvantitativní a kvalitativní formy dat, která odpovídá potřebám koncových uživatelů dispozitivní úrovně, tj.: dobré porozumění obsahu a struktuře...

6.12.2. fáze užití DW

Zajištění přístupu uživatelům k relevantním informacím a podpora výběru prostředí dle individuálních potřeb uživatelů. Zde je kladen důraz na : směrování na příslušný zdroj dat operativního prostředí se zajištěním efektivního a pružného přístupu (heterogenní...

Datové sklady jsou charakterizovány těmito technologickými znaky:

 zpracovávají malý počet komplexních dotazů, data se načítají dávkově, důležitým hlediskem je rychlý přístup k datům pro účely analýz a prezentací, integrita dat se zajišťuje při dávkových načítacích procesech, datové modely jsou optimalizované...