Informační technologie

Funkce firewallu

Při úvahách kolem připojení soukromé počítačové sítě k jiným sítím bychom se měli zabývat i tím, co všechno by námi požadované řešení mělo zajišťovat. Kromě primární funkce, kterou bezesporu je ochrana privátní sítě před...

Druhy firewallů

Firewall může být realizován několika způsoby. V úvahu připadají firewally na bázi: • organizačního opatření – Podstatou může být zavedení určitých organizačních opatření regulujících chování uživatelů připojené privátní sítě a způsob nakládání se zdroji,...

Firewall

Firewall ve svém doslovném překladu znamená něco jako „ohnivá stěna“ nebo „protipožární stěna“. Samotný firewall může být chápán jako softwarový produkt, který zamezí určité činnosti v rámci přechodu mezi dvěma počítačovými sítěmi, ale na...

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – kompletní obsah_1:

29. Konstruktory a destruktory. 28. Odvozené třídy: předkové, potomci, dědictví. 27. Přístupová práva, inicializace, objektové typy… 26. Deklarace třídy, datové složky(atributy), meto… 25. Objektové typy v C++, typy struktura, třída a … 24. Operace...

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – kompletní obsah_2:

Archivační formáty Textové formáty Vektorové formáty Formát TIFF, PCX Formáty souborů Tvůrci standardů Standardy, formáty Objekt forms Objekt navigator DOM – objektový model dokumentu Tok řízení Výrazy a operace Objektové metody Řetězce Úvod do...

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – kompletní obsah_3:

Stanovení kritérií pro výběr CASE nástroje CASE nástroj – obecné schéma Objektová metodika versus CASE nástroj podporující… Modelování Principy metod analýzy a návrhu systému Metodika Průběh výběrového řízení dle metodiky ČSSI Průběh výběrového řízení...